Project Management

De invoering van een nieuw systeem, is een meer of minder complex project. Een project dat om krachtig projectmanagement vraagt. Alleen dan behaalt u daadwerkelijk het beoogde resultaat – binnen de planning en de begroting. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Verandermanagement

Zeker bij de invoering van een bedrijfsbreed systeem als een ERP-pakket kunt u voor verrassingen komen te staan. Zo kan de integratie met andere systemen voor uitdagingen zorgen; het project vraagt misschien meer tijd van medewerkers dan zij beschikbaar hebben. En heel realistisch: u moet er misschien veel voor doen om alle gebruikers mee te krijgen. Want het managen van een implementatieproject is het managen van een verandering. En bij veranderingen hoort gezonde weerstand.

Sturen op ‘harde’ en ‘zachte’ aspecten

Onze ervaren projectmanagers hebben al vele implementaties begeleid. Zij zorgen dat de vaart erin blijft en dat alle betrokkenen gefocust blijven. Ze sturen op ‘harde’ aspecten als planning, begroting en kwaliteit. Maar ze geven ook aandacht aan de ‘zachte’ succesfactoren, zoals de interne communicatie, kennisuitwisseling met gebruikers en het creëren van draagvlak. Voorwaarden voor een gestroomlijnd project!

Wij werken samen met:

Software ICT