Werkplekbeheer

Op de werkplek. Daar gebeurt het. Daar wordt informatie vastgelegd en geraadpleegd. Daar blijkt of uw ICT-omgeving de uitvoering van taken optimaal ondersteunt. Alleen goed gereedschap is het halve werk. Daarom geven we veel aandacht aan werkplekbeheer. We gaan op zoek naar de ideale configuratie van werkplekken. De ervaringen van gebruikers moeten daarbij – naast financiële en beheersaspecten – een belangrijke rol spelen. Het is een investering die u terugverdient.

Van client-server tot terminal-server

Naast de traditionele client-server omgevingen, richten wij ook terminal-server omgevingen in. Dat biedt verrassende voordelen vanuit beheersperspectief. Het vaak tijdrovende werkplekbeheer neemt substantieel af en concentreert zich rond de server. Niet alle applicaties zijn geschikt voor een terminal-server omgeving. De combinatie met één of meer volwaardige pc’s is dan een goede oplossing. We komen graag met een voorstel op maat!

Wij werken samen met:

Software ICT