Remote

Als u een incident meldt of een vraag hebt, mag u een snelle oplossing verwachten. Met reistijd hoeft u geen rekening te houden. Wij kunnen vanaf ons kantoor met u meekijken en schermen van u overnemen. Daardoor kunnen onze netwerkbeheerders veel storingen meteen oplossen en vragen realtime beantwoorden.

Proactief beheer

Voorkomen is beter dan genezen. Als het om remote beheer gaat, is dan een gouden principe. Veel problemen kunnen opgelost worden voordat ze tot storingen leiden. De mogelijkheid om op afstand uw systeem te monitoren, is daarbij cruciaal. Steeds meer klanten vragen ons om hun systemen proactief te monitoren. Elke morgen analyseren wij rapportages over de werking van de systemen. Bovendien ontvangen we mailtjes of sms’jes als er zich een probleem voordoet achter de schermen. Daardoor kunnen we tijdig maatregelen nemen. Mocht er zich iets voordoen, dan bent u niet de eerste die het ziet.

Wij werken samen met:

Software ICT