Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Afhankelijk van de soort opdracht, kunnen op onze overeenkomsten de navolgende modules van de ICT~Office Voorwaarden van toepassing zijn. Door op de onderstaande links te klikken, kunt u onze voorwaarden downloaden.

ICT~Office Module Algemeen

ICT~Office Module 01 Licentie voor programmatuur

ICT~Office Module 02 Ontwikkeling van programmatuur

ICT~Office Module 03 Onderhoud van programmatuur

ICT~Office Module 08 Opleidingen en trainingen

ICT~Office Module 09 Advisering, consultancy en projectmanagement

ICT~Office Module 10 Overige diensten

ICT~Office Module 11 Verkoop van ICT-, telecommunicatie, kantoorapparatuur en andere zaken

ICT~Office Module 13 Onderhoud van ICT-,telecommunicatie- en kantoorapparatuur

» Naar Software Solutions » Naar ICT Solutions