Onze missie

De missie van Add-IT is om in de branches waar projectmatig wordt geproduceerd en waar dimensies een rol spelen op basis van:

  • gedegen kennis
  • ervaring
  • kwaliteit
  • het leveren van de juiste diensten
  • de juiste productoplossing

toegevoegde waarde te bieden voor de bedrijven die in de genoemde branches actief zijn. Veel partners hebben geen of onvoldoende kennis in huis van de bovengenoemde branches en de bijbehorende logistieke besturingsprincipes. Om deze leemte op te vullen, gaat het ons bij dit alles om één ding:

“Het leveren van onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie door het centraal stellen van de klant(eisen) binnen de gekozen branches, teneinde te komen tot klantgerichte oplossingen voor de lange termijn en de bedrijfsprocessen kostenefficiënt en winstgevend te ondersteunen”.